Payment Method

วิธีการชำระเงินของเรา

คุณสามารถฝากและถอนเงินได้อย่างไร?
โอนเงินผ่านธนาคาร
วิธีการฝากเงิน
สกุลเงิน
ค่าธรรมเนียม / คอมมิชชั่น
ระยะเวลาดำเนินการ
ฝากเงิน
Bank Transfer
AED, USD, EUR
ฟรี
1-5 วันทำการ
บัตรเครดิต
วิธีการฝากเงิน
สกุลเงิน
ค่าธรรมเนียม / คอมมิชชั่น
ระยะเวลาดำเนินการ
ฝากเงิน
Visa
EUR, USD, GBP
ฟรี
ทันที
Mastercard
EUR, USD, GBP
ฟรี
ทันที
Maestro
EUR, USD, GBP
ฟรี
ทันที
กระเป๋าเงินดิจิทัล
วิธีการฝากเงิน
สกุลเงิน
ค่าธรรมเนียม / คอมมิชชั่น
ระยะเวลาดำเนินการ
ฝากเงิน
Neteller
EUR, USD, GBP
ฟรี
ทันที
Skrill
EUR, USD, GBP
ฟรี
ทันที
Fasapay
EUR, USD, GBP
ฟรี
ทันที
Perfect Money
EUR, USD, GBP
ฟรี
ทันที
You don't have permission to register