Payment Method

Phương thức thanh toán của chúng tôi

Làm thế nào bạn có thể gửi và rút tiền?
Chuyển khoản ngân hàng
Phương thức nạp tiền
Tiền tệ
Phí / Hoa hồng
Thời gian xử lý
Nạp tiền
Chuyển khoản ngân hàng
AED, USD, EUR
Miễn phí
1-5 ngày làm việc
Thẻ tín dụng
Phương thức nạp tiền
Tiền tệ
Phí / Hoa hồng
Thời gian xử lý
Nạp tiền
Visa
EUR, USD, GBP
Miễn phí
Tức khắc
Mastercard
EUR, USD, GBP
Miễn phí
Tức khắc
Maestro
EUR, USD, GBP
Miễn phí
Tức khắc
Ví kỹ thuật số
Phương thức nạp tiền
Tiền tệ
Phí / Hoa hồng
Thời gian xử lý
Nạp tiền
Neteller
EUR, USD, GBP
Miễn phí
Tức khắc
Skrill
EUR, USD, GBP
Miễn phí
Tức khắc
Fasapay
EUR, USD, GBP
Miễn phí
Tức khắc
Perfect Money
EUR, USD, GBP
Miễn phí
Tức khắc
You don't have permission to register